Venskaber for livet
Venskaber for livet
Fællesskab & personlig udvikling
Fællesskab & personlig udvikling

Retningslinjer for samvær og samarbejde

Fællesskabet er centralt på Idrætsefterskolen Klintsøgaard

At være en del af et stærkt fællesskab er afgørende for trivsel, personlig udvikling og demokratisk dannelse. På samme vis er den enkeltes trivsel afgørende for aktiv deltagelse i fællesskabet.

Vores fællesskab bygger i høj grad på gensidig tillid i et ligeværdigt og anerkendende samvær.
Hensigten med skolens retningslinjer er at skabe de bedst mulige rammer for, at alle kan bidrage positivt til dette.

Samarbejdet bygger altså på, at vi

  • optræder hensynsfuldt og tillidsskabende.
  • deltager aktivt og med åbenhed i fællesskabet.

Specifikke retningslinjer

Alle former for rygning, e-cigaretter, snus, mv. er ikke tilladt under opholdet.
Kl. 22.00 til 07.00 skal alle være på eget værelse.

Hvis du ikke lever op til dette, bliver du indkaldt til samtale, dernæst vil både du og dine forældre få en samtale med lærer og/eller ledelse, hvorefter skolens ledelse i samarbejde med lærerne vurderer, om din adfærd skal medføre hjemsendelse. 

Krav (adfærd & ansvarlighed)

Udover ovenstående retningslinjer har vi nogle enkle krav (om adfærd og ansvarlighed) – nemlig at du ikke må indtage, besidde eller møde påvirket af øl, spiritus eller euforiserende stoffer. Overtrædelse af denne regel medfører, at du har meldt dig ud af skolen.

Husregler

Fremmøde & tjanser

Det er dit ansvar at møde til undervisning, fællesmåltider, fællesarrangement og bliveweekend. Sammenlagt har du 1- 2 uger om året, sammen med to andre elever, køkkentjans og skal hele dagen stå for måltider, opvask, mv. sammen med køkkenpersonalet. I den periode er du ansvarlig for at holde dig opdateret på undervisning, lektier og afleveringer.
I en periode af året vil du have en mindre rengøringstjans, hvor du står for at rengøre et mindre område på skolen. Dette ligger dog uden for undervisningstiden og er hurtigt klaret.

På værelset

Af hensyn til brandsikkerheden skal senge blive stående som ved overtagelse af værelset.
Musik må gerne spilles på lavt niveau med lukkede vinduer; uden for værelset dog kun med høretelefoner. Pga. brandfare må der ikke være levende lys på værelserne.

Smertestillende piller, Panodil, Ipren, mv. skal opbevares på kontoret. Receptpligtig medicin kan efter aftale opbevares i egen bankboks.

Kl. 19 til 20 er der stilletime, hvor du er på eget værelse, og der skal være ro nok til, at alle kan koncentrere sig om lektier. Aftenvagten kan give særlig tilladelse til fx gruppearbejde uden for værelset.
Kl. 22.00 skal du være på eget værelse, og senest kl. 22.30 ligge i egen seng.

Uden for skolen

Hvis du ønsker at forlade skolen i løbet af dagen inden kl. 18, skriver du på tavlen destination, tidspunkt for afgang og forventet hjemkomst. Efter kl. 18 skal det ske efter aftale med vagtlærer. Ved hjemkomst markerer du på samme seddel, at du er tilbage på skolen. På cykelture skal du altid bære cykelhjelm.

Digitale devices

Der må medbringes bærbar computer.
Al elektronik skal være slukket fra kl. 22.30 til 07.00
Der må ikke være eksterne skærme på værelset.
God etik på nettet skal selvfølgelig overholdes.
Danske love og regler om ophavsret skal overholdes.
Mobiltelefoner og andre devices skal være på værelset fra kl. 7 til 20 mandag til torsdag.
Fra fredag kl. 15.30 må mobilen medbringes overalt; dog gemt og på lydløs ved måltider og fællesarrangementer.

Hjemrejse & fritagelse

Hjemrejse i ferier og weekender skal skrives på ”weekendlisten” senest onsdag kl. 07.30. Hvis du ikke er på skolen eller hjemme, skal du informere dine forældre om andre planer.

Som udgangspunkt skal du vælge for HELE weekenden; enten er du hjemme, eller også du er på skolen. Dog kan weekendvagten beslutte at give dig fri i nogle få timer til kampe eller lignende, hvis du spørger i god tid.

I bliveweekender gives som udgangspunkt ikke fri.
Ønsker du alligevel kortere tids fritagelse i en bliveweekend, hvor det rammer deltagelse i weekendarrangementer, skal ønske om fritagelse ske via forældre til kontaktlærer i god tid.
Anmodningen drøftes på personalemøde.

Besøg

Familiemedlemmer er altid velkomne på skolen, og det vil være hyggeligt, hvis de også kommer og siger “hej” til personalet. 

Sygdom

Ved eventuel sygdom, skal du møde til morgenmad og henvende dig til vagten.
Ved sygdom i løbet af dagen, skal du henvende dig til den lærer, som du skal have til undervisning næste gang.
Som sygemeldt skal du blive i sin seng hele dagen og undlade at få besøg, så du kan få ro og blive rask igen.

Måltider under sygdom spises på værelset. Dine værelseskammerater sørger for, at du får serveret mad, og de bringer service tilbage til køkkenet efterfølgende.
Sygdom meddeles forældre, der senest på anden dagen bedes hente dig, så vi kan reducere smitterisiko, og så du kan få kærlig omsorg derhjemme.

[instagram-feed feed=1]

» Bliv elev

» Nyheder & arrangementer