Fællesskab & personlig udvikling
Fællesskab & personlig udvikling

Prøveforberedende valgfag på Klintsøgaard

10. klasses prøveforberedende valgfag

Du har mulighed for at vælge nedenstående fag på 10. klasses niveau. De afsluttes med FP10; Folkeskolens 10. klasse prøve. Alle tre fag er fortsætterfag, der bygger videre på 9. kl.

Fransk
Følger fælles mål for fransk med kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål for 10. kl
Du kan læse mere om de fælles mål for fransk HER

Du tilegner dig et aktivt ordforråd og arbejder med at referere, fremlægge og deltage i samtaler og diskussioner. I den forbindelse arbejdes der ofte i små grupper, så hver elev kommer til at sige så meget som muligt i løbet af timen. Fremlæggelser foran resten af klassen med illustrative billeder vægtes også.
Du lærer at evaluere præsentationer, sådan at du kan give og modtage konstruktiv kritik både mht. det sproglige og det indholdsmæssige. På den måde lærer man som elev at tage ansvar og lytte aktivt.
Gennem videoklip og samtaler vil du stifte bekendtskab med sprogets udtale, rytme og intonation.
Der arbejdes med forskellige teksttyper inden for skønlitteratur og sagprosa, som eleverne forholder sig til.

Tysk
Følger fælles mål for tysk med kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål for 10. kl.
Du kan læse mere om de fælles mål for tysk HER

Vil du blive dygtigere til tysk uanset dit niveau? I undervisningen lægger vi op til, at du deltager aktivt både individuelt, parvis og i grupper. Vi læser og lytter til autentiske tekster, ser videoklip og producerer materiale. Du vil få en bred indføring i nyere tysk kultur og i historie. Vi sigter mod, at dit ordforråd udvides, og at du får en bedre grammatiske forståelse, som du kan anvende mundtligt og skriftligt. I løbet af året bliver du præsenteret for mange forskellige tekster, videoer, øvelser, faste udtryk og vendinger og samarbejde, som styrker den sproglige indlæring.

Fysik/Kemi
Følger fælles mål for fysik/kemi med kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål for 10. kl.
Dy kan læse mere om de fælles mål for fysik/kemi HER

Formålet er, at du tilegner dig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til at udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer med henblik på at øge din viden om og forståelse af den verden, du er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle din interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Du bør opnå tillid til egne muligheder, for at forholde dig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet.
Undervisningen skal bidrage til dit grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Den skal give dig mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede.

#livetpåklintsøgaard

» Bliv elev

» Nyheder & arrangementer