Sportslig performance
Sportslig performance

Om efterskolen

Tag et år på Klintsøgaard

Idrætsefterskolen Klintsøgaard er grundlagt af en gruppe engangerede efterskolelærere i år 2000 og ligger i et af Danmarks mest eftertragtede sommerhusområder tæt på Nykøbing Sjælland og Rørvig. Fra badebroen kan vi kaste os direkte ud i Kattegats bølger, og Sonnerup Skov ligger lige om hjørnet. Skolen råder over en smuk hovedbygning kombineret med moderne idrætsfaciliteter, fx egen kunstgræsbane og springcenter, fine undervisningslokaler og elevværelser med eget toilet og bad.
Der er plads til 122 elever, og med det antal har vi god mulighed for at lære hinanden rigtigt godt at kende. Du kan vælge mellem fire idrætslinjer og en masse fede valgfag. Et år på Klintsøgaard vil styrke dine menneskelige og faglige færdigheder – og udvide din internationale horisont i en globaliseret verden.

TOBIAS

Serna

Oliver

Mathilde

Livet på efterskolen

Glæd dig til et trygt og forpligtende fællesskab, hvor du rykker dine grænser og bliver klogere på, hvad du vil i fremtiden. Glæd dig til at suse ned ad bjerget på ski og til at komme på udlandsrejser med dine venner. Glæd dig til teambuilding, fællessang, badning i Kattegat, bålaften og fede aftenarrangementer. Glæd dig til hygge i kontaktgruppen og på værelset.
Til fællesfag med refleksion over etiske, politiske, sociale og geografiske forhold. Glæd dig til at få venner for livet.

Fællesskab &
personlig udvikling

At være en del af et stærkt fællesskab er vigtigt for din trivsel. Når du har det godt i fællesskabet, får du de bedste betingelser for at blive klogere på, hvem du er – og stå ved dig selv.

» Læs mere

Studievejledning &
fremtidsdrøm

Vi har to uddannelsesvejledere, som hjælper dig med at udarbejde en personlig studievalgsportfolio. Her kommer det til at fremgå, hvilke mål du har for uddannelse efter 10. kl…

» Læs mere

Bæredygtighed &
sundhed

Vi går op i bæredygtighed, så du skal fx affaldssortere og være opmærksom på din miljømæssige adfærd. I hallen har vi installeret LED-belysning, der reducerer vores elforbrug.

» Læs mere

Dagens rytme

Vi spiser og hygger os sammen til de tre hovedmåltider. I pauserne kan du snuppe et stykke frugt, grønt eller brød og holde blodsukkeret stabilt. Efter fælles morgenmad starter undervisningen, som er…

» Læs mere

Antimobbestrategi

Målet med antimobbestrategien
Vi ønsker at sikre et godt læringsmiljø, forebygge mobning og have fokus på trivsel. Idrætsefterskolen Klintsøgaard bygger på et fundament af frihed under ansvar og gensidig respekt mellem unge, voksne og forældre. Mobning er et fælles anliggende, og det accepteres ikke på skolen.

Forebyggelse af mobning
Vi har gennem hele skoleåret fællesskabende aktiviteter, der fremmer elevernes sociale trivsel. Det sker bl.a. i kontaktgrupper, på elevværelserne, i den daglige undervisning og i aktiviteter gennem året, som også bygger på sammenhold og tolerance. På kontaktgruppe- og lærermøder er elevernes trivsel et tilbagevendende punkt. Vi holder individuelle samtaler specifikt omkring mobning med berørte elever, hvis evt. mobning konstateres.

Vi ønsker, at der i tale, på skrift og non-verbalt er gensidig respekt fremfor sårende og nedgørende sprog mellem alle unge og voksne på skolen. Eleverne henvender sig til en ansat, hvis de oplever en situation med mobning. Det kan være kontaktlæreren eller en anden voksen. I tilfælde af mobning inddrager vi også forældrene til de involverede elever, så vi sammen kan arbejde hen mod en løsning af situationen.

Håndtering af mobning
Idrætsefterskolen Klintsøgaard tolererer ikke mobning, og vi griber ind øjeblikkeligt, hvis den konstateres. Både forældre, lærere og elever er ved mistanke om mobning forpligtede til at reagere.
Kontaktlærer og ledelse tager i tilfælde af mobning kontakt til de berørte elever og deres forældre, og vi holder samtale med berørte elever og forældre. Sammen laver vi en plan for den næste periode, og kontaktlærer og ledelse følger op over for både elever og forældre.

Forankring
I starten af hvert skoleår gennemgås antimobbestrategien med elever, ligesom forældre gøres bekendt med denne. På flere kontaktgruppemøder, i undervisningen og i fritiden vil der være aktiviteter rettet direkte mod forebyggelse af mobning. Skolens elevråd skal mindst to gange om året have drøftelser omkring forebyggelse af mobning.

Revidering
Vi sørger for løbende at evaluere og opdatere antimobbestrategien og styrke skolens fællesskabende aktiviteter.

Bæredygtighed & sundhed

Vi går op i bæredygtighed, så du skal fx affaldssortere og være opmærksom på din miljømæssige adfærd. I hallen har vi installeret LED-belysning, der reducerer vores elforbrug. Når vi skal investere i nye computere til personalet, så handler vi Circular Computer. På alle elevværelser har vi vandsparebrusere, og vi har fokus på at minimere skolens samlede vandforbrug. I 2018 etablerede vi et mini rensningsanlæg til udvidelse af spildevandskapaciteten.
Vi har mange grønne områder, som gavner naturen omkring os. Vi har allerede opsat flere insekthoteller og redekasser og har planer om vilde blomsterparker og etablering af vådområder til glæde for bl.a. insekter og padder.

Sund mad
Sund mad og idræt er tæt forbundet. Du vil blive præsenteret for sund, grøn og lækker mad, der smager vildt godt. Der er en stor variation af nybagt brød, frisk frugt, sprøde salater, hjemmelavede marmelader mm.  Maden er selvfølgelig tilpasset unge idrætsmennesker. Vi driver køkkenet på en ansvarlig, bæredygtig måde ved fx at bruge danske råvarer, købe lokalt og undgå madspild. Vi bruger årstidens frugt og grønt og prioriterer økologiske varer. Du kan altså have god samvittighed, når du hver morgen sætter tænderne i en friskbagt grovbolle.

Dagens rytme

Med 122 livsglade og energiske elever i huset er vi glade for at have en vis rytme i dagligdagen, der kendetegnes ved et højt aktivitetsniveau.

Dagens rytme
Vi spiser og hygger os sammen til de tre hovedmåltider. I pauserne kan du snuppe et stykke frugt, grønt eller brød og holde blodsukkeret stabilt. Efter fælles morgenmad starter undervisningen, som er en perfekt blanding af almindelige skolefag, linjefag, valgfag og forskellige fælles fag for alle. Sidste undervisningstime slutter kl. 18, og du vil sikkert have mellemtimer i løbet af dagen, hvor du kan hygge dig med dine venner.

Stilletime og hyggesnak
Om aftenen er der en stilletime, hvor du enten er på værelset eller til lektiecafé. Det er tidspunktet, hvor du kan slappe helt af, tage en hyggesnak med dine roomies eller få hjælp til dine lektier.

Musik, sportskampe og brætspil
Resten af aftenen har du fri til at bruge musikstudiet eller hallen sammen med dine venner. I kan også spille brætspil, deltage i aftentilbud eller fællesarrangementer, gå en tur eller bare hygge jer med hinanden. Nogle gange er der sportskampe. Måske er du med, eller måske har du lyst til at heppe sammen med vennerne.

En kop varm te og aftensnack
Hvis du har lyst til en kop varm te, kan du møde til aftensnack, te og hygge kl.  21.15. Måske vil du hellere spille en badmintonkamp færdig i hallen eller nå at banke dine venner i Partners. Det er helt fint, men kl. 22.00 skal du være på eget værelse, og kl. 22.30 kommer lærerne og siger godnat, og der skal være ro.

Vi hjælper hinanden
Alle elever har ca. en uges køkkentjans i alt. Her står du, sammen med køkkenpersonalet og to andre elever, for at tilberede sund og lækker mad og klare opvasken. Det er faktisk ret hyggeligt. Der er også en periode med rengøringstjans 20-30 minutter om dagen, så vi har en ren og flot skole.

Kontaktgruppe
Du vil blive del af en kontaktgruppe med ti elever og en kontaktlærer, der er en slags reserveforælder for dig på skolen. I starten af skoleåret foregår en stor del af det sociale liv i kontaktgruppen, så du hurtigt lærer nogle at kende og kan falde til på efterskolen. Som tiden går, udvikler der sig flere og flere venskaber på kryds og tværs af linjefag, værelser, boglige hold, valghold, etc. “Et år på efterskole svarer til syv leveår.” Måske har du hørt det udtryk før. Det handler om, at du vil modnes rigtigt meget i løbet af dit efterskoleår. Når du lever sammen med mange andre unge, vil du hele tiden stå i nye situationer og nogle gange også i udfordringer, som du skal tackle. Her kan din kontaktlærer også være en stor støtte og hjælpe dig med at kommunikere og måske sætte grænser på en god måde. Det hele er med til at gøre både dig, dit selvværd, dine relationer og fællesskabet endnu stærkere.

Weekender
Du må gerne blive på skolen, men du må også gerne tage hjem. En typisk weekend starter om fredagen kl. kl. 15.30 til søndag mellem kl. 19 og 22, hvor vi glæder os til at se dig igen.

I en almindelig weekend på skolen er der tit en god blanding af temaer, fællesaktiviteter, fritid, spændende tilbud og almindelig weekendhygge. I løbet af året vil I elever gradvist tage et større ansvar for indholdet i weekenderne.

Enkelte weekender om året er der bliveweekend, hvor du skal være på skolen, og enkelte weekender er folængede med mandag eller fredag, hvor du kan klare tandlægebesøg, familiehygge og bare slappe af og samle ny energi.

Årets rytme
Vi har en god vekselvirkning mellem almindelige skoleuger og andre fede uger som introuge, fællestur, terminsprøver, brobygning, danskprojekt, OSO, fællesprojekt, skitur mm.

Fællesskab & personlig udvikling

At være en del af et stærkt fællesskab er vigtigt for din trivsel. Når du har det godt i fællesskabet, får du de bedste betingelser for at blive klogere på, hvem du er – og stå ved dig selv. Her kan du udfolde dit potentiale og styrke din demokratiske dannelse. Det er samtidig det bedste fundament for at deltage aktivt i fællesskabet, som så bliver endnu stærkere. Vi gør meget for at understøtte dannelsen af relationer på kryds og tværs af elevgruppen og tager hånd om de naturlige udfordringer, der opstår, når man bor tæt sammen. Derfor indgår pædagogisk arbejde som fællesaktiviteter, personlige samtaler, vigtige snakke i kontaktgruppen og opfølgning mm. selvfølgelig i vores arbejde hele året rundt.

Kom på besøg & få en rundvisning

Efterskolernes Dag og Efterskolernes Aften er den perfekte mulighed for dig, der vil vide mere om, hvordan det er at være elev på Klintsøgaard, en boglig idrætsefterskole. 

Efterskolernes Dag er den sidste søndag i september og Efterskolernes Aften er tirsdag d. 30. januar.

Følg os på Facebook og Instagram hvor du får mere info, når vi nærmer os. Der vil også komme opslag her på hjemmesiden om de to arrangementer.

Kaffe/te og samtale
Vi byder selvfølgelig på en kop kaffe/te med frisk frugt, imens du kan få en snak med en lærer og høre endnu mere om skolen, de boglige fag, linjefagene og    fællesskabet på skolen.         

Et godt indblik
I løbet af dagen vil vores linjefag være repræsenteret, så du også kan snuse lidt til dem. Sidst, men ikke mindst kan du også høre oplægget om skolens overordnede formål, aktiviteter og undervisning ved forstander og viceforstander. Kort sagt kan du få et super godt indblik i livet på Idrætsefterskolen Klintsøgaard.

Vi glæder os til at se dig 🙂

Samarbejdspartnere

Vi har samarbejdsaftaler med FC Nordsjælland, Cambridge University, Red Barnet. Odsherred Boulders og Studio20. Det er aftaler, der udvider vores muligheder for konstruktivt samarbejde og kompetent sparring. Aftaler, som vi er stolte af og glæder os over.

Sportslig performance, leg & glæde

Sportslig performance og legen og glæden ved bevægelse går hånd i hånd på vores idrætslinjer. Sammen har vi på linjerne drømme og mål, vi kæmper for sejre og gode resultater, men for os er de gode oplevelser, fællesskabet og det at være der 100 procent for hinanden lige så vigtigt. Idræt er udfordringer – både fysisk, mentalt og socialt. Det er her, vi afprøver grænser og bliver klogere på os selv. Her og nu befordrer idrætten sundhed og udvikling af sociale fællesskaber. I et større perspektiv hænger den også sammen med din mulighed for at tage hånd om dit liv og kaste dig ud i nye engagerende fællesskaber.

Studievejledning & fremtidsdrøm

Vi har to uddannelsesvejledere, som hjælper dig med at udarbejde en personlig studievalgsportfolio. Her kommer det til at fremgå, hvilke mål du har for uddannelse efter 10. kl.

Tidligt i skoleåret vil vi afklare, om der er overensstemmelse mellem dine ønsker om ungdomsuddannelse og skolens indsstillng. Det vil ske i samarbejde med dine forældre, så vi kan planlægge en målrettet indsats for skoleåret, og du kan træffe det rigtige valg for dig.

I efteråret er der en uges brobygning, og i løbet af vinteren er der Obligatorisk Selvvalgt Opgave. Begge giver et godt udgangspunkt for at vælge den helt rigtige uddannelsesvej for dig.

Vidste du, at?
Ca. 90 % af vores elever søger videre på en gymnasial uddannelse.

Undervisning og høj faglighed

Du har boglige fag og idræt hver dag, så både din hjerne og dit hjerte bliver motioneret. Vi har obligatoriske fag og en bred vifte af valgfag. Undervisningen medvirker til, at du udvikler dig fagligt, socialt og personligt, og det foregår i et seriøst, trygt og varieret miljø, hvor du fordyber og udvikler dig både alene og sammen med andre.

Et år på Klintsøgaard byder også på fagprojekter, emneuger, foredrag, fællesarrangementer, obligatorisk selvvalgt opgave, fredagssamling og fællesidræt.

Vi vægter de boglige fag højt, differentierer undervisningen og arbejder for, at du bliver udfordret inden for din nærmeste udviklingszone. Variation og motivation er nøgleord. Vi arbejder også meget aktivt for en god og sund klasserumskultur med trivsel, samarbejde og læring i centrum. Det er obligatorisk at have dansk, engelsk og matematik, og der er afgangsprøve i alle fag på 10. klasses niveau. Du har desuden mulighed for at vælge tysk, fransk og Cambridge English, som der også aflægges prøve i. Den boglige undervisning er,  sammen med hele den fælles efterskoleoplevelse, et stærkt fundament for dit videre uddannelsesforløb.

Galleri

» Bliv elev

» Nyheder & arrangementer