Få venner for livet
Få venner for livet

Bliv elev på klintsøgaard

Kunne du tænke dig at blive elev på Klintsøgaard, så søg ind på et af vores fire fede linjefag via tilmeldingsblanketten. Du kan vælge mellem fodbold-, håndbold-, dans- og outdoor/adventurelinjen. Det linjefag, som du optages på, er du sikker på at få, og det er bindende. Ved skolestart er der god sandsynlighed for at få et linjefag ekstra, hvis du har lyst til det.

Mød nogle af vores elever

– Og hør mere om, hvordan det er at være elev på Idrætsefterskolen Klintsøgaard.

tobias

serena

oliver

mathilde

Ansøg om optagelse

Reservation af plads

Når vi har modtaget din tilmelding, vil du modtage et brev med besked om, at du enten har reserveret en plads til det aktuelle skoleår, eller at du er optaget på venteliste. Det koster et gebyr på 750 kr. at reservere en plads. Beløbet refunderes ikke. Det koster ikke noget at stå på venteliste.

Optagelsesbesøg

Efter optagelsesbesøg godt et år før skolestart, skal der betales et optagelsesgebyr på 2.300 kr. Dette beløb refunderes ikke. Er du blevet optaget på skolen, accepterer du at betale den del af skolebetalingen, som ikke dækkes af statsstøtte. Hvis opholdet afbrydes, skal du være indforstået med fortsat at skulle betale skolepenge uden tilskud fra staten i en periode af næsten 4 uger. fra den dato, hvor opholdet måtte afbrydes. I skoleåret 20/21 svarer dette beløb til 8000 kr.

Samtykke

Ved udfyldelse af ansøgningsskema giver I på elevens vegne samtykke til, at Idrætsefterskolen Klintsøgaard registrerer/opbevarer elevens og forældremyndighedsindehavers/forældremyndighedsindehaveres personoplysninger i den periode, hvor eleven er tilknyttet skolen fysisk såvel som regnskabsmæssigt.
Cirka 1/2 år inden skolestart skal diverse samtykkeerklæringer udfyldes og sendes til skolen.

Retningslinjer

Ansøgeren og dennes forældre/værge skal have sat sig ind i skolens retningslinjer og være indforstået med, at overtrædelse af disse kan medføre bortvisning. Retningslinjerne står hjemmesiden, omtales på orienterende møde godt et år før skolestart og gennemgås med eleverne ved skolestart.

idrætsefterskolen klintsøgaard

Få et overblik over praktisk information samt skolens faciliteter.

Kom på besøg og få en rundvisning

Efterskolernes Dag eller Efterskolernes Aften er den perfekte mulighed for dig, der vil vide mere om, hvordan det er at være elev på på Klintsøgaard, en boglig idrætsefterskole.

Kaffe/te og samtale
Vi byder selvfølgelig på en kop kaffe/te med frisk frugt, imens du kan få en snak med en lærer og høre endnu mere om skolen, de boglige fag, linjefagene og fællesskabet på skolen.         

Et godt indblik
I løbet af dagen vil vores linjefag være repræsenteret, så du også kan snuse lidt til dem. Sidst, men ikke mindst kan du også høre oplægget om skolens overordnede formål, aktiviteter og undervisning ved forstander og viceforstander. Kort sagt kan du få et super godt indblik i livet på Idrætsefterskolen Klintsøgaard.

Vi glæder os til at se dig 🙂

Placering & transport

Under “Praktisk” kan du finde links til forkellige transportmuligheder til og fra skolen.

Klik HER for at se transportmuligheder

Trivsel & fællesskab

At være en del af et stærkt fællesskab er utroligt vigtigt for din trivsel. Når du har det godt i fællesskabet, får du de bedste betingelser for at blive klogere på, hvem du er – og stå ved dig selv. Her kan du udfolde dit potentiale og styrke din demokratiske dannelse. Det er samtidig det bedste fundament for at deltage aktivt i fællesskabet, som så bliver endnu stærkere. Vi gør meget for at understøtte dannelsen af relationer på kryds og tværs af elevgruppen og tager hånd om de naturlige udfordringer, der opstår, når man bor tæt sammen. Derfor indgår pædagogisk arbejde som fællesaktiviteter, personlige samtaler, vigtige snakke i kontaktgruppen og opfølgning mm. selvfølgelig i vores arbejde hele året rundt

Klik HER for at finde seneste trivselsrapport

Ventelister

I 2021/22 er der venteliste til alle linjer.

I 2022/23 er der venteliste til alle linjer. Fra skoleåret 2022/23 er springlinjen nedlagt som linjefag, men der vil være mulighed for at vælge spring som valgfag (2 lektioner).

I 2023/24 er der er ledige pladser der på dans, fodbold piger og outdoor piger. Alle andre linjer er der venteliste til.

I 2024/25 er der er ledige pladser der på alle linjer.

I 2025/26 er der er ledige pladser der på alle linjer.

I 2026/27 er der er ledige pladser der på alle linjer.


Det kan godt betale sig at blive skrevet på venteliste, for der optages altid en del elever fra ventelisterne.

Økonomi & økonomiberegner

1.Skolepenge
Skoleåret på Idrætsefterskolen Klintsøgaard er på 42 uger. I skoleåret 2020/21 er ugeprisen 2475 kr., og derfra trækkes statstilskuddet. I skoleåret 2021/22 er ugeprisen 2550kr. Alle elever får statsstøtte til opholdet. Beløbet står i forhold til forældrenes bruttoindkomst. Staten betaler et fast beløb pr. skoleuge. Afhængigt af husstandsindkomsten koster et ophold ca. 48.000 – 78.000.

2.Individuel supplerende elevstøtte
Der er mulighed for at søge skolen om individuel elevstøtte. Denne vil blive baseret på en konkret individuel vurdering.

3. Betaling i rater
Skolepengene betales i 11 rater, hvoraf den første på 3000 kr. betales som et acontobeløb d. 1. marts forud for skolestart. Hvis du fortryder dit valg efter betaling, men før skolestart, går pengene tabt. Hvis opholdet afbrydes efter skolestart, betales for de på tilmeldingsblanketten underskrevne vilkår. Der skal betales skolepenge uden tilskud fra staten i en periode på næsten fire uger fra den dato, hvor opholdet måtte afbrydes. I skoleåret 20/21 svarer dette beløb til 8000 kr.

4. Inkluderet i ugeprisen
Inkluderet i ugeprisen er skoledragt, kost, logi, skitur, linjefagsrejse, udflugter, turneringer, undervisningsmaterialer, m.m. Den eneste undtagelse er dit eget Klintsøgaardtøj til brug i linjefag. Til håndbold og fodbold er der brug for spillersæt med navn, elevnummer og Klintsøgaard-logo. Til cykling for cykeltøj med Klintsøgaard-logo, og til dans og spring for gymnastikdragter til forårets opvisninger. Det er således forskelligt, hvilket og hvor meget tøj den enkelte elev ønsker at købe, men fælles for alle er, at tøjet bestilles via skolen.

5. Tilmeldingsgebyr
Når vi har modtaget din tilmelding, vil du modtage et brev med besked om, at du enten har reserveret en plads til det aktuelle skoleår, eller at du er optaget på venteliste. Det koster et gebyr på 750 kr. at reservere en plads. Beløbet returneres ikke. Det koster ikke noget at stå på venteliste.

6. Optagelsesgebyr
Du vil blive inviteret til et orienterende møde omkring 14 måneder før skolestart. Her er du forpligtet til at møde op og høre, hvad du kan forvente af et år på Idrætsefterskolen Klintsøgaard. Efter optagelsesbesøg omkring 14 måneder før skolestart betales et optagelsesgebyr på 2300 kr. Du er først endeligt optaget, når du har besøgt skolen, og gebyret er betalt. Herefter er tilmeldingen bindende og pladsen sikret for dig.
Optagelsesgebyret refunderes ikke.

7. Kvittering for gebyr
Bankoverførsel eller girokvittering er elevens garanti for en plads, og vi sender ikke kvittering for modtagelse af optagelsesgebyr.

Økonomiberegner
Statsstøtten beregnes ud fra husstandens samlede indkomst to år før skolestart (ikke nødvendigvis forældrenes indkomst, da de kan være skilt)

Klik HER for at finde et link til økonomiberegneren

#LivetPåKlintsøgaard

» Bliv elev

» Nyheder & arrangementer