Samfundsfag


Har du en holdning? Eller vil du gerne have en? Har du lyst til at blive klogere på samfundet og dig selv, så er dette faget, du bør vælge. 
Vi kommer til at beskæftige os med politik, økonomi, nationale og internationale forhold, og du kan også være med til at bestemme, hvad vi skal arbejde med i løbet af året.
I timerne arbejder vi ofte i grupper, men der vil også være enkelte individuelle opgaver, ligesom vi også har fælles samtaler og diskussioner i klassen, både om aktuelle emner og mere generelle emner.

Faget er ikke prøveforberedende til 10. klasses niveau.
Timetal: 1 lektion pr. uge