Retorik 

Vil du blive bedre til at komme ud med dit budskab på en hensigtsmæssig måde, både mundtligt og skriftligt? Så er retorik faget for dig. Vi skal blive dygtigere til at komme ud med vores budskab på skrift og i tale - og vi kommer til at lave rigtig mange øvelser sammen, der skal understøtte vores kommunikation. Der bliver teori om retorik sat ind i praksis. Vi arbejder også med mange af offentlige personers fremtræden og analyserer fx deres taler. Hvad siger de, når de taler - og siger de overhovedet noget? Tricks og kneb og argumentation er også en del af faget.

Timetal: 2 lektioner pr. uge.

Faget er ikke prøveforberedende til 10. klasses niveau.