Cambridge English

Ifølge fremtidsforskere er en del af fremtidens vigtigste kompetencer at være dygtig til sprog og have interkulturelle kompetencer. Det styrker den internationale dimension og er en god forberedelse til uddannelse og arbejdsmarked.

Cambridge English Certificate

  • viser, at man sprogligt er kvalificeret på et givent niveau.
  • giver mulighed for optagelse på danske og internationale gymnasier.
  • anerkendes af danske og internationale arbejdspladser som sprogligt kvalificerende.
  • åbner for studievisum til fx Australien.
  • er et godt supplement til FP10, fordi det udvider hverdagssprog, ordforråd og præcision.

Der undervises efter det fælles internationale curriculum for Cambridge English, som er delt op i små korte og afsluttede øvelser inden for "Reading/Writing" og "Listening/Speaking". Undervisningen foregår på engelsk og er tilrettelagt ud fra uddannelsesplaner lavet af Cambridge International Examinations. Der arbejdes primært ud fra undervisningssystemet " English as a Second Language", som forbereder eleverne godt på eksamen i foråret.

 

Faget er ikke prøveforberedende til 10. klasses niveau

Timetal: 2 lektioner pr. uge