Tysk

Formål

Formålet med undervisningen er at give eleven et grundlag for at forstå og tale det tyske sprog. Eleverne opøves i at tilegne sig indholdet af autentiske, tyske tekster, samt skriftligt at kunne udtrykke sig på et forståeligt tysk. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Undervisningen skal desuden bibringe eleven en bred orientering om den nyere tyske historie og kultur.

Indhold

Der arbejdes med relevante tekster og samtaler, samt skriftlige øvelser, herunder brug af EDB-programmer. Endvidere vægtes en god udtale og et nuanceret sprog. Der sigtes mod et udvidet sprogbegreb med et bredt ordforråd, grammatisk forståelse anvendt både mundtligt og skriftligt. Eleverne vil i løbet af året blive præsenteret for nyere og ældre tyske skønlitterære tekster i uddrag, tysksproget faglitteratur om bl.a. tysk kultur, historie og geografi. Tyske film, kortfilm og musikvideoer, samt grammatik, ordforråd, faste udtryk og vendinger


Faget er prøveforberedende til 10. klasses niveau.
Timetal:4 lektioner pr. uge.