Tysk

Vil du blive dygtigere til tysk uanset dit niveau? I undervisningen lægger vi op til og forventer, at du deltager aktivt, og sammen arbejder vi med både dit talte og skrevne sprog. Vi læser og hører autentiske tekster, og du vil få en bred indføring i nyere tysk historie og kultur. I undervisningen sigter vi mod at dit ordforråd udvides, og at du får en bedre grammatiske forståelse, som du kan anvende mundtligt og skriftligt. I løbet af året bliver du præsenteret for mange forskellige tekster, øvelser, faste udtryk og vendinger og samarbejde, som styrker den sproglige indlæring. Vi skal også se tyske film og musikvideoer. I langt de fleste af timerne bruger vi computer, tablets og lignende til at tale, høre, se og læse tysk.


Faget er prøveforberedende til 10. klasses niveau.
Timetal:4 lektioner pr. uge.