Fysik

Indhold

Vi arbejder med fysik og kemi. Vi tager fortrinsvis udgangspunkt i de nære omgivelser, dvs. den teknologi som omgiver os. Kemidelen kan tage udgangspunkt i den mad, vi spiser, hvilke stoffer maden indeholder og hvilke virkninger, det har på mennesket og naturen. Undervisningen planlægges ud fra de omgivelser, som vi har på skolen. Der vil i undervisningen blive lagt stor vægt på den eksperimentelle del. Undervisningen afsluttes med den af ministeriet godkendte prøve. Niveauet i undervisningen er tilrettelagt efter, at overgangen til ungdomsuddannelserne bliver lettere for dig.

Faget er prøveforberedende til 10. klasses niveau.
Timetal: 3 lektioner pr.uge