Fransk

Formål

Undervisningens formål er at give eleverne grundlag for at forstå og tale det franske sprog.

Eleverne opøves i at tilegne sig indholdet af en fransk tekst.

Der arbejdes med fransk grammatik, som eleverne skal lære at bruge i daglig tale samt i skriftlige fremstillinger.

Undervisningen skal bibringe eleverne en bred orientering om fransk kultur – herunder fransktalende lande, som de kan sammenligne med deres eget land/miljø.

Indhold

Eleverne tilegner sig et aktivt ordforråd og arbejder med at referere, fremlægge og deltage i samtaler og diskussioner. I den forbindelse arbejdes der ofte i små grupper, så hver elev kommer til at sige så meget som muligt i løbet af timen. Fremlæggelser foran resten af klassen med illustrative billeder vægtes også.

Eleverne lærer at evaluere hinanden, sådan at de efter fremlæggelser kan give hinanden konstruktiv kritik både mht. det sproglige og det indholdsmæssige. Gennem videoklip og samtaler vil eleverne stifte bekendtskab med sprogets udtale, rytme og intonation.

Der arbejdes med forskellige teksttyper inden for skønlitteratur og sagprosa, som eleverne forholder sig til.

Eleverne skriver længere, sammenhængende tekster, hvor der arbejdes med centrale grammatiske områder – herunder også forskelle på tale- og skriftsprog. De vil bl.a. stifte bekendtskab med typiske stileoplæg samt sprog- og sprogbrug fra en prøvesituation.

Timetal: 4 lektioner pr. uge 

Faget er prøveforberedende til 10. klasses niveau