Spring

Formålet er at give dig mulighed for at dygtiggøre dig personligt, ligesom du får mulighed for at udforske, udfordre og flytte dine personlige grænser. Det er ligeledes et mål at skabe, udvikle og bevare lysten til fortsat at beskæftige sig med gymnastik og spring efter opholdet på skolen. Der lægges stor vægt på alsidig udfordring og individuel udvikling med udgangspunkt i netop dine forudsætninger.

Der bruges meget tid på tilvænningsøvelser og teknikopstillinger som en naturlig forudsætning for at kunne udføre de enkelte spring. For at sikre din personlige dygtiggørelse analyseres dit udgangspunkt og muligheder for udvikling, hvorefter der laves øvelser og opstillinger målrettet dine behov.

Der bliver under træningen lagt stor vægt på individuel fejlretning, hvilket blandt andet understøttes af arbejde med videoforsinkelse samt detaljeret springanalyse ud fra videooptagelser. Du deltager selv i modtagning ved opstillingerne, og lærer i den forbindelse forskellige modtagningsteknikker.

Det er et mål, at du i hver time bliver udfordret mentalt og får sved på panden.

Du behøver ikke at have en baggrund inden for springgymnastikken for at være en del af linjen, men du skal udvise engagement, motivation og lyst til at lære og udvikle dig selv.

Timetal:

6 lektioner om ugen.

Træner

Cecilie Sofie Udsen

Citat:

"Jeg synes, vores springtimer er mega sjove. Man bliver udfordret, og jeg har lært en masse nye spring. Jeg har aldrig gået til spring før, så jeg synes selv, jeg er blevet god."

Simon Z. Møller-Andersen, årgang 11/12