Studievejledning

 

Formål

Formålet med studievejledningen er at give eleven mulighed for at opnå overblik over relevante uddannelsestilbud samt afklare egne uddannelsesønsker.
 
Indhold

Skolens to vejledere har ansvar for, at eleverne udarbejder uddannelsesplan og studievalgsportfolio og bistår i samarbejde med forældrene og eleven hermed.
 
Uddannelsesplanen, herunder studievalgsportfolio, og 10. kl. selvvalgt opgave skal sikre, at eleven kan opnå et solidt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse.
 
Grundet mange alternative arrangementer i forbindelse med idrætslinjerne er der ikke afsat tid til erhvervspraktik som en del af skolens samlede erhvervsvejledning.
 
Omfang

I løbet af skoleåret afholder studievejlederen minimum to vejledningssamtaler med den enkelte elev.
Uddannelsesplanen samt studievalgsportfolio skal være færdigbehandlet og underskrevet af forældre samt elev senest 1. marts, hvorefter ansøgningen automatisk sendes til uddannelsesinstitutionen.