Gitte Qwist
Konstitueret forstander

Engelsk, tysk, Cambridge English, CTU, vejleder og kontaktlærer

gitteqwist@gmail.com
Bente Rosenberg
Bogholder
kisserup@gmail.com
Henrik Østergaard Petersen
Lærer

Dansk, tysk, retorik og kommunikation og
kontaktlærer

henrik@klintsoegaard.dk
Benny Skude Clausen
Lærer

Matematik, musik, samling, vejleder og kontaktlærer

benny@klintsoegaard.dk
Kasper S. Godiksen Jensen
Lærer

Matematik, håndbold og kontaktlærer


Kasper@klintsoegaard.dk
Christian Mosebo
Lærer

Dansk, outdoor/adventure, film og medie,geografi og kontaktlærer

Christian@klintsoegaard.dk
Eline Larsen
Lærer

Ekstra matematik, fysik/kemi, håndbold, samling og kontaktlærer

eline-riemann@hotmail.com
Michael Rasmussen
Lærer

Cykling


Michael@klintsoegaard.dk
Maybritt Aggerholm
Køkkenleder
aggkoll@privat.dk
Rie Chorkendorff Jensen
Køkkenassistent
Rie@klintsoegaard.dk
Erik Larsen
Pedel
erik@klintsoegaard.dk
Margit Scelde Handberg
Køkkenassistent
Margitl@klintsoegaard.dk
Lisbeth Rørdam
Skolesekretær
lisbeth@klintsoegaard.dk
Lene Lyck
Lærer

Dans og fællesgymnastik


Lene@klintsoegaard.dk
Karl Jørgen Pedersen
Lærer

Matematik, fodbold og kontaktlærer


karljp9@gmail.com
Cecilie Sofie Udsen
Lærer

Engelsk. spring, fællesgymnastik
og kontaktlærer

Cecilie@klintsoegaard.dk
Nina Spånhede
Lærer

Dansk, engelsk, Cambridge English, CTU, fransk, psykologi og kontaktlærer

nina@nyka.dk
Kaj Strøh
Lærer

Dansk og fodbold


kaj@klintsoegaard.dk
Peter Jørgensen
Lærer

Matematik, håndbold, racketlon og kontaktlærer

Peter@klintsoegaard.dk
Bjarne Ziegler
Lærer

Volleyball


Bjarne@klintsoegaard.dk
Gitte Viekær Rytter
Køkkenassistent
ryt@post.tele.dk
Lizette Andersen
Rengøringsassistent
nhenrikandersen@pc.dk
Ole Magnusson
Pedelmedhjælper
vesterlyngvej38@gmail.com
Annisette Jensen
Køkkenassistent
Anisette@klintsoegaard.dk