Værdigrundlag 

ingrid.jpg

Skolens værdigrundlag og nærmere formål.

Idrætsefterskolen Klintsøgaard bygger på et humanistisk menneskesyn. Vi ønsker at medvirke til, at eleverne udvikler sig til aktive og demokratiske mennesker. Gennem dialog, åbenhed og tolerance skaber vi rammer for, at eleverne bidrager til at opbygge et fællesskab, der bygger på ligeværd og medansvar.

På skolen vægtes såvel de sociale som de faglige kvaliteter højt. Skolens boglige undervisning sigter mod at forberede eleverne på de krav, der stilles på en ungdomsuddannelse.
Dagligdagen bygger på en sund livsstil, hvor sund kost og et naturligt forhold til motion er en vigtig del af hverdagen. Der lægges vægt på, at eleverne lærer at forholde sig kritisk til sundhedsmæssige tendenser i det samfund, de er en del af.

Skolens idrætssyn udspringer af legen og glæden ved at bevæge sig og sidestilles med seriøsitet og konkurrence. Vi ønsker, at styrke den enkelte elevs færdigheder samt forståelse af sig selv som en vigtig del af et hold både i den daglige træning og i konkurrencen.

På Idrætsefterskolen Klintsøgaard er samværets hovedsigte at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling til et dannet og helt menneske.
Dannelsen består i bevidsthed om sig selv og det, der er en forudsætning for ens tilværelse. Den opstår i samværet mellem eleverne og de ansatte og udvikles gennem erfaringer og oplevelser med ansvarlighed og respekt for fællesskabet.