Handlingsplan

DELTAGELSE I SKOLENS SIKKERHEDSARBEJDE

Undervisningsmiljørepræsentanter

Den 1. august 2001 trådte lovbekendtgørelse nr. 166 af 14. marts 2001 i kraft. Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø pålægger alle skoler og udddannelsessteder at udarbejde en undervisningsmiljøvurdering (UVM) mindst hvert tredje år.

Det er skolelederens ansvar, at UVM´en bliver lavet, og selve UVM-arbejdet foregår i sikkerhedsgruppen. Eleverne skal inddrages i arbejdet, og de vælger selv de to undervisningsmiljørepræsentanter, der skal deltage i sikkerhedsgruppens arbejde, når undervisningsmiljøet er på dagsordenen.  

For skoleåret 2018/19 er valgt: Elevrådet

Undervisningsmiljøvurdering

1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø

2003: Dagligstuer renoveret. Billard/poolbord opstillet

2005: Elevkøkken renoveret

2005: Styrketræningslokalet udvidet og renoveret

2009: Nyt lokale og maskiner indviet dec. 2009

2010: Styrketræningslokalet omlagt til Friluftsliv

2010: Billardrum renoveret

2. Undervisningsmiljøproblemer:

De mange hvide vægge virker ikke inspirerende.

2002: Der er sat lyddæmpning op i et klasselokale

2003: Computerrum indviet i lokale 4

2010: Påbegyndt installering af trådløst netværk på skolen. Fuldført

2014: Bedre trådløs net i hallen til prøver. Er lavet

2018: LED-lys i hallen. Er lavet.

3. Handlingsplan

2002: Klassekoffecienten er nedsat. Byggeudvalget tænker stadigvæk.

2003: 2 nye klasselokaler indviet. Max 22 elever i hver klasse

2004: Skolen arbejder meget på udviddelse /renovering af spisesal

2005: Klassekoficienten nedsættes til ca. 20, hvis muligt

2005: Spisesal, hall udviddet og renoveret

2009: Hal udvidet, springgrav, trampoliner, tribune, redskabsrum, styrketræningslokale    indviet.

2011: Indvielse af 2 nye badeværelser. Alle skolens elevværelser har nu eget bad og toilet.

2013: Påbegyndt renovering af sidste elevværelse 1. sal. Fuldført

2014: Lærerværelse flyttes. Fuldført

2014: Renovering i køkken. I gang

2014: Renovering fysik. Fuldført

2014: Kunstgræsbane . Fuldført

2015:  Renovering af forstanderbolig

2016: Helhedsplan udarbejdet. Igangsættes senere.

2018: Etablering af minirensningsanlæg til udvidelse af spildevandskapacitet. Fuldført

 4. Forslag til opfølgning på handlingsplan

Udvalget mødes mindst 2 gange om året, for at følge op og nytænke

 

Gitte Qwist

Forstander