Generel information

Idrætsefterskolen Klintsøgaard ligger i naturskønne omgivelser 200 meter fra Kattegat

– mellem Sjællands Odde og Nykøbing Sj.
 
Skolen har plads til 120 elever, der undervises på 10. klasses niveau.

Foruden idrætshal med alle moderne faciliteter og vores egen kunstgræsbane, har vi spisesal, undervisningslokaler og hyggelige opholdsrum. Desuden har vi et styrketræningslokale, som kan benyttes i fritiden

Skolens område på ca. 14 tønder land består af almindelig fodboldbane , kunstgræsbane og grønne rekreative arealer. 

Eleverne bor på to elevgange (Klintgang og Søgang) med både drenge- og pigeværelser.Desuden bor der elever i Hovedbygningen og over Søgang. Værelserne er med eget toilet og bad og beregnet til 2,3 eller 4 personer.

Skolen  råder over trådløs netværk, der selvfølgelig bruges i undervisningen, men ellers kan benyttes frit.

Det er vores hovedsigte at skabe aktive og positive unge, at styrke deres selvtillid og evne til selvstændig vurdering samt fremme deres demokratiske holdning. 

Vi lægger vægt på, at eleverne udvikler deres samarbejdsevner, viser åbenhed og tolerance og medvirker aktivt til opbygning af fællesskabet.

Skolen har prøver i følgende fag: dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi, fransk og tysk. Vi afholder terminsprøver to gange om året - en i efteråret og en omkring juletid.

 Skolen har ingen tilknytning til eksisterende efterskoler og vedkender sig ikke et bestemt politisk eller religiøst ståsted