Selvevaluering 2014

Ny arbejdstidsaftale

Allerede i begyndelsen af året begyndte arbejdet med at få planlagt skoleåret med indførelse af nye arbejdstidsaftaler.

Administrationen deltog i mange møder med folk fra UVM, Moderniseringsstyrelsen, Efterskoleforeningen og andre, for at være sikker på at opfylde diverse krav og bekendtgørelser.

Alle undervisere skulle have udleveret en opgaveoversigt, hvilket i sig selv var en nyskabelse, da man så kunne målrette arbejdet til den enkelte i stedet for, at alle næsten pr. automatik skulle have tildelt den samme timepulje.

Op til juleferien afleverede alle lærerne timeoptælling for de første 18 uger og det ser ud til, at der er blevet lavet en fornuftig arbejdsfordeling.

Ledelsen og medarbejderne vil evaluere den nye måde at tilrettelægge arbejdet på i begyndelsen af 2015.

Skolen investerede i nye arbejdspladsstationer, mødelokaler og nye bærbare computere til lærerne, og alt i alt har de fået nogle gode fysiske rammer. Det er blevet besluttet at lærerne melder tilbage, hvis der ønskes yderligere steder til fordybelse/forberedelse.

Forstanderskifte

Nuværende forstander havde allerede i god tid meddelt bestyrelsen at han gerne ville gå på efterløn fra august 2015.

Bestyrelsen har derfor brugt megen tid på at få udarbejdet en procedure for ansættelsen af ny forstander. Bestyrelsen har på bestyrelsesseminar og bestyrelsesmøder i 2014 nu fremlagt en klar plan for processen med at få ansat den rette person til den ledige stilling.