Økonomi

1.Skolepenge
Skoleåret på Idrætsefterskolen Klintsøgaard er på 42 uger.
I skoleåret 2020/21 er ugeprisen 2475 kr., og derfra trækkes statstilskuddet. Alle elever får statsstøtte til opholdet. Beløbet står i forhold til forældrenes bruttoindkomst. Staten betaler et fast beløb pr. skoleuge.
Afhængigt af husstandsindkomsten koster et ophold ca. 48.000 – 78.000.

2.Individuel supplerende elevstøtte
Der er mulighed for at søge skolen om individuel elevstøtte. Denne vil blive baseret på en konkret, individuel vurdering.

3.Betaling i rater Skolepengene betales i 11 rater, hvoraf den første på 3000 kr. betales som et acontobeløb d. 1. marts forud for skolestart. Hvis opholdet afbrydes, betales for de på atilmeldingsblanketten underskrevne vilkår. Der skal betales skolepenge uden tilskud fra staten i en periode på næsten fire uger fra den dato, hvor opholdet måtte afbrydes. I skoleåret 20/21 svarer dette beløb til 8000 kr.

4.Indeholdt i ugeprisen
Inkluderet i ugeprisen er skoledragt, kost, logi, skitur, linjefagsrejse, udflugter, turneringer, undervisningsmaterialer, m.m.
Den eneste undtagelse er dit eget Klintsøgaardtøj til brug i linjefag.
Til håndbold og fodbold er der brug for spillersæt med navn, elevnummer og Klintsøgaard-logo. Til cykling for cykeltøj med Klintsøgaard-logo, og til dans og spring for gymnastikdragter til forårets opvisninger.
Det er således forskelligt, hvad og hvor meget tøj den enkelte elev ønsker at købe, men fælles for alle er, at tøjet bestilles via skolen.

5.Tilmeldingsgebyr
Når vi har modtaget din tilmelding, vil du modtage et brev med besked om, at du enten har reserveret en plads til det aktuelle skoleår, eller at du er optaget på venteliste. Det koster et gebyr på 750 kr. at reservere en plads. Beløbet returneres ikke. Det koster ikke noget at stå på venteliste. 

6.Optagelsesgebyr Der inviteres til et orienterende møde omkring 14 måneder før skolestart. Her er man forpligtet til at møde op og høre, hvad man kan forvente af et år på Idrætsefterskolen Klintsøgaard. Efter optagelsesbesøg omkring 14 måneder før skolestart betales et optagelsesgebyr på 2300 kr. Man er først endeligt optaget, når man har besøgt skolen, og gebyret er betalt. Herefter er tilmeldingen bindende og pladsen sikret jeres barn. Optagelsesgebyret refunderes ikke.

7.Kvittering for gebyr Bankoverførsel eller girokvittering er elevens garanti for en plads, og vi sender ikke kvittering for modtagelse af optagelsesgebyr.