Økonomi

Principper for betaling og optagelsesgebyr

42 KURSUSUGER
 

Skolepenge

Ugepris 2019/2020
Kr. 2375,-  herfra skal statstilskuddet trækkes.

Afhænig af husstandsindkomsten koster et ophold mellem ca. 45.000 - 75.000 kr.
Der er ikke nogen ekstra udgift til skilejrtur/udlandstur og skoledragten er også inkluderet i prisen.
Elevbetalingen foregår i 10 rater, fra 01.08. – 01.05.
Hvis opholdet afbrydes, betales for de på ansøgningsskemaet underskrevne vilkår. Der skal betales skolepenge uden tilskud fra staten i en periode på 4 uger fra den dato, hvor opholdet måtte afbrydes. I skoleåret 2018/19 svarer dette beløb til 9200 kr.

YDERLIGERE UDGIFTER

Der skal påregnes ekstraudgifter til spillertøj og f.eks Blå Bog. Disse udgifter løber op i ca. 1500 kr.

Specielt for cykellinjen må der påregnes en mindre ekstraudgift for deltagelse i udlandstur

 

INDIVIDUEL SUPPLERENDE STØTTE

Der er mulighed for at søge skolen om supplerende støtte. Støtten vil blive baseret på en konkret, individuel vurdering.
 
OPTAGELSESGEBYR
 
Efter optagelsesbesøg ca. 14 måneder før skolestart, skal der betales et optagelsesgebyr på 2000 kr.

Beløbet refunderes ikke.


KVITTERING FOR  INDMELDELSESGEBYR

Skolen sender ikke kvittering for modtagelse af optagelsesgebyr.

Bankoverførsel eller girokvittering er elevens garanti for en plads