Økonomi

Skolepenge
Skoleåret på Idrætsefterskolen Klintsøgaard er på 42 uger.
I skoleåret 2020/21 er ugeprisen 2475 kr., og derfra trækkes statstilskuddet. Alle elever får statsstøtte til opholdet. Beløbet står i forhold til forældrenes bruttoindkomst. Staten betaler et fast beløb pr. skoleuge.
Afhængigt af husstandsindkomsten koster et ophold ca. 48.000 – 78.000.

Individuel supplerende elevstøtte
Der er mulighed for at søge skolen om individuel elevstøtte. Denne vil blive baseret på en konkret, individuel vurdering.

Indeholdt i ugeprisen
Inkluderet i ugeprisen er skoledragt, kost, logi, skitur, linjefagsrejse, udflugter, turneringer, undervisningsmaterialer, m.m.
Den eneste undtagelse er dit eget Klintsøgaardtøj til brug i linjefag.
Til håndbold og fodbold er der brug for spillersæt med navn, elevnummer og Klintsøgaard-logo. Til cykling for cykeltøj med Klintsøgaard-logo, og til dans og spring for gymnastikdragter til forårets opvisninger.
Det er således forskelligt, hvad og hvor meget tøj den enkelte elev ønsker at købe, men fælles for alle er, at tøjet bestilles via skolen.

Optagelsesgebyr
Der inviteres til et orienterende møde omkring 14 måneder før skolestart. Her er man forpligtet til at møde op og høre, hvad man kan forvente af et år på Idrætsefterskolen Klintsøgaard.
Efter optagelsesbesøg omkring 14 måneder før skolestart betales et optagelsesgebyr på 2000 kr.
Fra 15. oktober 2019 er optagelsesgebyret på 2300 kr.
Man er først endeligt optaget, når man har besøgt skolen, og gebyret er betalt. Herefter er tilmeldingen bindende og pladsen sikret jeres barn. Optagelsesgebyret refunderes ikke.

Kvittering for gebyr
Bankoverførsel eller girokvittering er elevens garanti for en plads, og vi sender ikke kvittering for modtagelse af optagelsesgebyr.

Betaling i rater
Skolepengene betales i 11 rater, hvoraf den første betales d. 1. marts forud for skolestart.
Hvis opholdet afbrydes, betales for de på ansøgningsskemaet underskrevne vilkår. Der skal betales skolepenge uden tilskud fra staten i en periode på næsten fire uger fra den dato, hvor opholdet måtte afbrydes. I skoleåret 20/21 svarer dette beløb til 8000 kr.

 

Skolepenge
Skoleåret på Idrætsefterskolen Klintsøgaard er på 42 uger.
I skoleåret 2020/21 er ugeprisen 2475 kr., og derfra trækkes statstilskuddet. Alle elever får statsstøtte til opholdet. Beløbet står i forhold til forældrenes bruttoindkomst. Staten betaler et fast beløb pr. skoleuge.
Afhængigt af husstandsindkomsten koster et ophold ca. 48.000 – 78.000.

Individuel supplerende elevstøtte
Der er mulighed for at søge skolen om individuel elevstøtte. Denne vil blive baseret på en konkret, individuel vurdering.

Indeholdt i ugeprisen
Inkluderet i ugeprisen er skoledragt, kost, logi, skitur, linjefagsrejse, udflugter, turneringer, undervisningsmaterialer, m.m.
Den eneste undtagelse er dit eget Klintsøgaardtøj til brug i linjefag.
Til håndbold og fodbold er der brug for spillersæt med navn, elevnummer og Klintsøgaard-logo. Til cykling for cykeltøj med Klintsøgaard-logo, og til dans og spring for gymnastikdragter til forårets opvisninger.
Det er således forskelligt, hvad og hvor meget tøj den enkelte elev ønsker at købe, men fælles for alle er, at tøjet bestilles via skolen.

Optagelsesgebyr
Der inviteres til et orienterende møde omkring 14 måneder før skolestart. Her er man forpligtet til at møde op og høre, hvad man kan forvente af et år på Idrætsefterskolen Klintsøgaard.
Efter optagelsesbesøg omkring 14 måneder før skolestart betales et optagelsesgebyr på 2000 kr.
Fra 15. oktober 2019 er optagelsesgebyret på 2300 kr.
Man er først endeligt optaget, når man har besøgt skolen, og gebyret er betalt. Herefter er tilmeldingen bindende og pladsen sikret jeres barn. Optagelsesgebyret refunderes ikke.

Kvittering for gebyr
Bankoverførsel eller girokvittering er elevens garanti for en plads, og vi sender ikke kvittering for modtagelse af optagelsesgebyr.

Betaling i rater
Skolepengene betales i 11 rater, hvoraf den første betales d. 1. marts forud for skolestart.
Hvis opholdet afbrydes, betales for de på ansøgningsskemaet underskrevne vilkår. Der skal betales skolepenge uden tilskud fra staten i en periode på næsten fire uger fra den dato, hvor opholdet måtte afbrydes. I skoleåret 20/21 svarer dette beløb til 8000 kr.