Økonomi

 

 

Principper for betaling og optagelsesgebyr

42 KURSUSUGER

Skolepenge

Ugepris 2016/2017
Kr. 2225,-  herfra skal statstilskuddet trækkes

Afhænig af husstandsindkomsten koster et ophold mellem 43.000 - 69.000 kr.
Der er ikke nogen ekstra udgift til skilejrtur og skoledragten er også inkluderet i prisen.
Elevbetalingen foregår i 10 rater, fra 01.08. – 01.05.
Hvis opholdet afbrydes, betales for de på ansøgningsskemaet underskrevne vilkår. Der skal betales skolepenge uden tilskud fra staten i en periode på 4 uger fra den dato, hvor opholdet måtte afbrydes. I skoleåret 2016/17 svarer dette beløb til 8900 kr.

YDERLIGERE UDGIFTER

Der skal påregnes ekstraudgifter til en linjefagstur til udlandet og til spillertøj. Disse udgifter løber op i ca. 3000 kr.

INDIVIDUEL SUPPLERENDE STØTTE

Der er mulighed for at søge skolen om supplerende støtte. Støtten vil blive baseret på en konkret, individuel vurdering.
 
OPTAGELSESGEBYR
 
Efter optagelsesbesøg ca. 16 måneder før skolestart, skal der betales et optagelsesgebyr på 1.500 kr.

Beløbet refunderes ikke.


KVITTERING FOR  INDMELDELSESGEBYR

Skolen sender ikke kvittering for modtagelse af optagelsesgebyr.

Bankoverførsel eller girokvittering er elevens garanti for en plads